HAIGEKASSA

Bluedent Hambaravil on leping Eesti Haigekassaga täiskasvanute hambaravi ja proteesimise ravirahastuse osas. Haigekassa rahastus ei hõlma kõiki raviteenuseid. Täpsemalt saate lugeda siit

Hambaravihüvitiste määrad:

40 EUROT aastas. Omaosalus 50%
Täiskasvanud ravikindlustatud inimesed

85 EUROT aastas. Omaosalus 15%
Töövõimetuspensionär või vanaduspensionär
Üle 63-aastane ravikindlustatud isik
Osalise või puuduva töövõimega inimene
Rase, alla 1-aastase lapse ema
Isik, kellel on talle osutatud tervisehoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust


TUDENGID

Kuni 25 aastane (k.a) tudeng saab soodustust 10%